Tag: เครื่องวัดขนาดอนุภาค

เครื่องวัดขนาดอนุภาค

องกรณ์ และ โรงงานอุตสาหกรรมควรอ่าน กับวิธีรักษาเครื่องวัดขนาดอนุภาคองกรณ์ และ โรงงานอุตสาหกรรมควรอ่าน กับวิธีรักษาเครื่องวัดขนาดอนุภาค

สำหรับโรงงานหลาย ๆ โรงงานอาจจะมีเครื่องมือเครื่องจักรมากมาย ซึ่งคิดว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมี “เครื่องวัดขนาดอนุภาค” ไว้ด้วยเช่นกัน  เพราะเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่มีติดโรงงาน และ ในบทความนี้เราจะอยากนำเสนอถึง “วิธีการดูแลรักษา” เครื่องวัดขนาดอนุภาค กันเผื่อใครจะนำไปใช้ตามได้นะครับ  ควรใช้ UPS หรือ Stabilizer  UPS  หรือ Stabilizer นั้นเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่ง...