Day: May 17, 2020

เทคนิคการเข้าสังคม

เทคนิคเข้าสังคม เพื่อผู้บริหารรุ่นใหม่เทคนิคเข้าสังคม เพื่อผู้บริหารรุ่นใหม่

            สังคมการทำงานเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่คนต้องมาอยู่รวมกัน ปัญหาคือเมื่อคนมาอยู่รวมกันเยอะๆการวางตัวหรือการทำตัวให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะระดับผู้บริหารส่วนใหญ่แล้วยิ่งจะต้องระมัดระวังเรื่องของบุคลิกภาพและการวางตัวให้ชัดเจน หากว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่แน่นอนว่ามีหลายอย่างที่ควรจะต้องปรับปรุง อย่าพยายามคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่นั้นถูกเสมอ  แต่ในเรื่องของการปรับปรุงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่บางเรื่องก็เหมือนกับการเป็นข้อระวังให้ปลอดภัยมากขึ้นในการที่จะเข้าสู่สังคมการทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพ  1. กำเนิดความน่าเชื่อถือ              อย่างแรกการเข้าสังคมการทำงานของผู้บริหารรุ่นใหม่ วันแรกหรือในช่วงระยะเวลาแรกๆนั้นอาจจะบอกว่ามีเรื่องให้กังวลมากไปหมด แต่จะว่าไปแล้วสิ่งที่เหมือนกับถูกมองข้ามก็ไม่เชิง คงจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารยุคใหม่นั้นจะมองว่าตัวเองมีความสามารถมากพอ แต่หารู้ไม่ว่าผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนหลายคนมองว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีความพร้อมที่เพียงพอ ดังนั้นควรเริ่มจากความน่าเชื่อถือ สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้มาจากการศึกษาเพียงอย่างเดียวที่เป็นตัวยืนยัน แต่หมายถึงความเข้าใจและใส่ใจในรายละเอียดงานของตัวเองรวมถึงหน้าที่ต่างๆ  2....