ประโยชน์และการนำไปใช้งานพลังงานปิโตรเลียม


พลังงานปิโตรเลียม

พลังงานปิโตรเลียมเป็นหนึ่งในพลังงานที่มนุษย์นั้นมีความต้องการที่จะนำพลังงานเหล่านี้ไปแปรรูปและเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้ให้กลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างแหล่งพลังงานอื่น ๆ บนโลก เนื่องจากเชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานปิโตรเลียมนั้นไม่ได้มีแค่น้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปริมาณก๊าซธรรมชาติที่มหาศาลและสามารถนำทุกส่วนของเชื้อเพลิงที่ขุดได้นั้นไปสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายนับไม่ถ้วน แต่เนื่องจากปัญหาในการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของพลังงานใต้พิภพนี้ จึงได้ก่อให้เกิดมลพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นอย่างมาก และได้เริ่มมีผู้คนหันมาให้ความสนใจในการลดการใช้งานและหาพลังงานทดแทนชนิดอื่น ๆ แทนพลังงานจากปิโตรเลียมเหล่านี้  

พลังงานปิโตรเลียมคืออะไร 

พลังงานปิโตรเลียมคือพลังงานที่ได้มาจากการเผาไหม้หรือการนำเชื้อเพลิงที่ได้จากการขุดเจาะจากแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลนั้นมาผ่านกระบวนการกลั่นลำดับส่วน เพื่อแยกชั้นคาร์บอนที่มีอยู่แตกต่างกันภายในเชื้อเพลิงออกมา โดยธาตุคาร์บอนจำนวนน้อยที่สุดที่รวมกลุ่มกันเป็นโมเลกุลนั้นก็จะถูกระเหยและลอยขึ้นมาบนยอดหอกลั่นก่อนคาร์บอนหนักที่รวมกลุ่มกันในปริมาณเยอะ ๆ ที่จะถูกกลั่นออกมาช้ากว่า โดยเชื้อเพลิงที่ถูกกลั่นลำดับส่วนนี้ในแต่ละชั้นของหอกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์มากมายหลากหลายอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 

  1. น้ำมันและเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน 

น้ำมันเป็นผลผลิตจากการกลั่นลำดับส่วน เป็นพลังงานปิโตรเลียมชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องยนต์นั้นจำเป็นต้องใช้นำมันในการเป็นตัวจุดชนวนและสร้างปฏิกิริยาการสันดาปที่จะก่อให้เกิดความดันมหาศาลในการขับเคลื่อนลูกสูบเพื่อที่จะหมุนกลไกของเครื่องยนต์ให้สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเอง 

  1. ผลิตกระแสไฟฟ้า 

พลังงานความร้อนจากการเผาเชื้อเพลิงปิโตรเลียมนั้นเป็นตัวการสำคัญและเป็นที่นิยมในการสร้างพลังงานกระแสไฟฟ้าที่ได้ปริมาณที่มาก ๆ ได้ แต่แน่นอนว่าเกิดมลพิษ มนุษย์จึงได้เริ่มมองหาและวิธีการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สามารถหมุนเวียนได้นั่นเอง 

  1. ต้นกำเนิดสารเคมีและตัวทำละลาย 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังงานปิโตรเลียมนั้นให้โทษเพียงอย่างเดียว เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีนั้นย่อมใช้พลังงานจากธาตุไฮโดรคาร์บอนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงหรือน้ำมันปิโตรเลียมทั้งสิ้น เพื่อนำมาสร้างสารตั้งต้นต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมทางเคมี อีกทั้งอุตสาหกรรมเคมีนี้ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นแต่อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหาร การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยางรถยนต์ที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือตัวทำลายในการทำปฏิกิริยาต่าง ๆ ทั้งสิ้น นับได้ว่าพลังงานปิโตรเลียมนี้สามารถนำมาแปรรูปในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อย่างมากมาย จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องการพลังงานชนิดนี้เป็นจำนวนมาก