Tag: พลังงานปิโตรเลียม

พลังงานปิโตรเลียม

ประโยชน์และการนำไปใช้งานพลังงานปิโตรเลียมประโยชน์และการนำไปใช้งานพลังงานปิโตรเลียม

พลังงานปิโตรเลียมเป็นหนึ่งในพลังงานที่มนุษย์นั้นมีความต้องการที่จะนำพลังงานเหล่านี้ไปแปรรูปและเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้ให้กลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างแหล่งพลังงานอื่น ๆ บนโลก เนื่องจากเชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานปิโตรเลียมนั้นไม่ได้มีแค่น้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปริมาณก๊าซธรรมชาติที่มหาศาลและสามารถนำทุกส่วนของเชื้อเพลิงที่ขุดได้นั้นไปสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายนับไม่ถ้วน แต่เนื่องจากปัญหาในการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของพลังงานใต้พิภพนี้ จึงได้ก่อให้เกิดมลพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นอย่างมาก และได้เริ่มมีผู้คนหันมาให้ความสนใจในการลดการใช้งานและหาพลังงานทดแทนชนิดอื่น ๆ แทนพลังงานจากปิโตรเลียมเหล่านี้   พลังงานปิโตรเลียมคืออะไร  พลังงานปิโตรเลียมคือพลังงานที่ได้มาจากการเผาไหม้หรือการนำเชื้อเพลิงที่ได้จากการขุดเจาะจากแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลนั้นมาผ่านกระบวนการกลั่นลำดับส่วน เพื่อแยกชั้นคาร์บอนที่มีอยู่แตกต่างกันภายในเชื้อเพลิงออกมา โดยธาตุคาร์บอนจำนวนน้อยที่สุดที่รวมกลุ่มกันเป็นโมเลกุลนั้นก็จะถูกระเหยและลอยขึ้นมาบนยอดหอกลั่นก่อนคาร์บอนหนักที่รวมกลุ่มกันในปริมาณเยอะ ๆ ที่จะถูกกลั่นออกมาช้ากว่า โดยเชื้อเพลิงที่ถูกกลั่นลำดับส่วนนี้ในแต่ละชั้นของหอกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์มากมายหลากหลายอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้  น้ำมันและเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน  น้ำมันเป็นผลผลิตจากการกลั่นลำดับส่วน...